Udruga Veranda
Novosti
Intervju: predsjednica Udruge za pomoć mladima Virovitičko-podravske županije "Veranda" Dinka Antunović

Što donosi 2015.?

Možete li nam reći koliko već dugo djeluje Udruga za pomoć mladima Virovitičko- podravske županije „Veranda“ i kojeg profila stručnjake okuplja?

Udruga broji 8 godina svoga postojanja u kojima je kontinuirano aktivna s vrlo inovativnim i kvalitetnim programima, a čiji autori su članovi udruge, odnosno stručni tim udruge (12) koji se sastoji od radnih terapeuta, psihologa, pedagoga i sociologa, rehabilitatora, informatičara, učiteljice. Navedeni tim je stalan i stabilan što ide u prilog održivosti udruge i njezinom etabliranju u zajednicu. Na stručni tim, odnosno članstvo udruge sam najviše ponosna, a to i jest temelj i krov rada bilo koje udruge.

Koja je ciljana skupina mladih s kojima "Veranda" djeluje i što konkretno programski provodite?

Ciljana skupina mladih s kojima udruga djeluje općenito su mladi u dobi od 15 – 29 godina. Okupljamo mlade od 7. razreda 0Š, srednjih škola, studente i sve mlade iz naše županije. Jedna od aktivnosti udruge je savjetodavni rad, stoga smo oformili savjetovalište (savjetovalište za mlade i studentsko savjetovalište), zatim organiziranje različitih edukativnih aktivnosti, stručna predavanja, volonterskih projekata, radionice za mlade. Sve više se javljaju škole i ustanove koje unatoč tome što imaju stručni kadar, imaju potrebu za dodatnim savjetom, intervencijom ili aktivnošću. Programski, mogu slobodno reći, Veranda je veoma prihvaćena kao kvalitetna, uzorna, pristupačna i partnerska udruga. Sve navedeno provodimo kroz naš najveći projekt Savjetovalište za mlade, ali i druge projekte ovisno o plasmanu na natječajima za projekte udruga.

Kakve su radionice članovi udruge namijenili mlađoj populaciji i kakav je odaziv sudionika na radionicama??

U sklopu projekta Savjetovališta za mlade organizirane su radionice za mlade pod nazivom Roditelj za pet, Učimo učiti, Učenje socijalnih vještina, Komunikacijske vještine, te posebno tematske radionice za studente VSMTI i volontere, ali i tribine za roditelje, stručna predavanja za nastavnike o čemu informiramo mlade, suradnike i građane putem naše web stranice, face profila, različitih kampanja i tribina, javnih glasila i portala, radio spotova i drugih načina informiranja i uključivanja.

Iako se sve aktivnosti provode prema planu i udruzi ne manjka korisnika (ali njima ni ne obiluje), često se susrećemo s inercijom, neočekivanom fleksibilnosti mladih u smislu da se ne drže termina, da se rotiraju po radionicama, da ih se treba dodatno podsjećati na termin, na zadaće. Susrećemo se s novim generacijama koje imaju vrlo oscilantan nivo energije. To znači da se pojavi grupa mladih koja je iznimno aktivna, inteligentna, angažirana, ili grupa s kojom doslovce započinjemo s osnovnim socijalnim vještinama.

Imamo sreću što u radionicama rade psiholozi, radni terapeuti, pedagozi koji prilagođavaju radionice bilo kojoj skupini mladih. Zato je dobro da su naše radionice autorske, jer ih tako možemo modelirati prema potrebama.

Možete li izdvojiti neke od projekata kojim se u prošloj godini naročito ponosite, a čiji će se rezultati moći vidjeti u nadolazećoj godini?

Da, posebno se ponosimo savjetovalištem, koji se do sada provodio kao projekt financiran od državne uprave. No, u 2014. godini učinili smo neke pomake kako bi savjetovalište postalo i djelatnost udruge. To znači da smo omogućili sve potrebne radnje da bi se savjetovalište održalo i u vrijeme kada projektu istekne vrijeme financiranom po natječajima za udruge. To znači da smo u 2014. godini radili na održivosti projekata i programa. Najprije smo pojačali profesionalni personal udruge, konkretnije, stalni tim psihologa (koji se od 2013. dodatno educira u psihoterapijskim pravcima), zatim smo radili na tome da savjetovalište etabliramo u zajednicu. Oformili smo obrazac za prijavljivanje mladih u savjetovalište našim psiholozima po enegleskim i australskim primjerima servisa za mlade. Također smo zaposlili dvije mlade stručne osobe kao asistente u projektu savjetovališta koje ostvaruju prve kontakte s korisnicima i suradnicima, koordiniraju radionice i projekt općenito.

Posebno sam ponosna na sve članice koje se bezuvjetno trude pridonositi svojim vlastitim inovativnim idejama, te udruga slovi za udrugu koja svaku projektnu misao provodi i u djelu. U članstvu također imamo i 3 prvostupnice radne terapije čija je uloga najvažnija u podizanju kvalitete života mladih.

Mogu reći da svake godine udruga "raste" u svakom smislu, te da će se započeti koraci za 2015. i 2016. godinu vidno odraziti u nadolazećim godinama.

Kako se udruga nosi s novim Zakonom o udrugama?

Novi Zakon o udrugama donosi brojne novosti, no to je ono što je uslijedilo samo po sebi. Za kvalitetne udruge nije se ništa bitno promijenilo, a onim manjim udrugama sada je šansa da narastu ili će se ugasiti. Ne radi se samo o novom Zakonu, već o niz promjena. Na primjer, prekretnica u 2014. je bila što su otvoreni brojni EU natječaji za projekte na koje se mogu javiti i ustanove te druge registrirane pravne osobe. Ono što su prije radile udruge, sada su djelom preuzele ustanove, jer su uvidjele mogućnost dodatnog sufinanciranja. No, to je dobro, jer je otvorena mogućnost brojnih partnerstava u svrhu jačanja kapaciteta udruga. One udruge koje to prepoznaju kao prednost, osjetit će veliku pozitivnu promjenu. U Verandi se također osjeti ta pozitivnost i iako EU projekti donose više odgovornosti i rada, više smo se povezali i poradili na kvaliteti. Uspijevamo u tome, no za Verandu to nije završen put.

Koji su Vaši planovi u novoj 2015. godini?

Planovi udruge su dijelom započeti u 2014. godini, a dijelom se već vežu na 2016. godinu ispunjavajući zadaće odobrenih projekata od strane Ministarstva socijalne politike i mladih i Eu fonda. No, u 2015. godini aplicirati ćemo i neke nove projekte s novim idejama odnosno potrebama lokalne zajednice za određenim aktivnostima. Pripremili smo programe za mlade u partnerstvu s drugim udrugama, a također smo i razvili brojne suradnje sa ustanovama iz cijele županije u smislu uključenja korisnika i provođenjem zajedničkih aktivnosti. I dalje ćemo raditi na edukaciji članova udruge u svrhu kvalitetnijeg pružanja usluga korisnicima, te ćemo u 2015. godini poraditi i na uključenju većeg broja volontera.

Vaš rad u udruzi je isključivo dobrovoljan. Kako usklađujete obveze u privatnom i profesionalnom smislu?

Rad u udruzi zahtijeva posvećivanje određenog vremena svaki dan. To je vrijeme koje bismo mogle provesti sa svojom obitelji. Rad u udruzi je izvor osobnog zadovoljstva. Za to je neizmjerno važna podrška obitelji. U profesionalom smislu je slično. Usklađujemo obveze prema udruzi u skladu s a svojim mogućnostima. No, do sada nismo nailazile na nerazumijevanje, možda dijelom što se udruga Veranda bavi djelatnošću koja je kao takva jedinstvena u županiji, stoga je isključena bilo kakva konkurencija usluga ili sukob interesa. Svaki član udruge sam bira koliko će se uključiti, odnosno, koliko će davati sebe u nešto i dati prednost pravim životnim vrijednostima.

Što bi Vi kao predsjednica „Verande“ željeli pružiti, omogućiti mladima u godinama koje slijede, ali i možda poručiti?

Udruga Veranda postoji prvenstveno radi terapijske pomoći mladima. Iako je Veranda posljednjih godina organizirala brojne aktivnosti poput kluba mladih, koncerata, organiziranja slobodnog vremena u koje je je godišnje bilo uključeno i do 1000 korisnika, glavna misija je ponuditi mladima stručnu pomoć kroz preventivne aktivnosti i kao takva je jedina udruga u županiji i regiji. Kulturne i zabavne sadržaje mladi mogu pronaći u drugim organizacijama koje se bave mladima u našoj županiji, i one su vrijedne za kvalitetu života mladih, ali je činjenica da mladima nije dovoljno ponuditi takve sadržaje, nego ih i poučiti i savjetovati o kvaliteti života i pomoći im u ovom najosjetljivijem razdoblju života. U godinama koje slijede udruga će ponuditi mladima sadržaje savjetodavnog tipa, studentsko savjetovalište, aktivitet kroz vršnjačku edukaciju, programe za poticanje zapošljavanja, programe za prevenciju ovisnosti, edukativne sadržaje. Pozivamo sve mlade da se i sami informiraju o ovim programima i uslugama koje se nude, jer radeći na sebi danas, rade za svoje bolje sutra.

(m.h.)

m.h.
23.01.2015.