Udruga Veranda
Novosti
NOVO - Odobren EU projekt koji će Veranda provoditi kao partner udruzi Terra iz Rijeke

Udruga za pomoć mladima Virovitičko - podravske županije "Veranda" biti će partner udruzi Terra iz Rijeke u provođenju projekta "Unapređenje socijalnih usluga suradnjom, razvojem i edukacijom" do kraja veljače 2016. godine i to odobrenom po natječajnom pozivu Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga.

Glavni cilj projekta je povećanje kapaciteta udruga koje se bave pružanjem socijalnih usluga što je za Verandu od presudne važnosti u pružanju usluga savjetovališta. U projektu udruga će se baviti novim i dosadašnjim savjetovališnim radom, jačanjem ljudskih potencijala, edukacijom asistenata projekta i volontera, povećanje kapaciteta za uključenje volontera, te aktivnostima povezanim s informiranjem i vidljivosti te prepoznatljivosti.

Projekt će se provoditi u partnerstvu 4 udruge u 3 županije na području Hrvatske.

Odobren prihvatljiv iznos za cjelokupno provođenje projekta je više od 700.000 kn.

 

 

 

31.12.2014.